مشخصات مربوط به وب سایت:
قابلیت استفاده از دامنه با "www" یا بدون آن
امکان ثبت انواع دامین (ir,com,org,net,....)
Domain Aliases نامحدود
Sub-Domains نامحدود
Virtual Directories نامحدود
Custom Error Pages
FTP
 امکاناتی که در این بسته های هاستینگ ( میزبانی وب ) ارائه می
شود
پشتیبانی حرفه ای
99.99% Uptime
برگشت مبلغ پرداختی تا 10 روز در صورت عدم رضایت
فعال سازی فوری 
 ویژگی های پایگاه داده ها: (Database)
Dedicated SQL Server Database Server
Microsoft SQL Server 2008 (2005 and 2000 on request)i
Unlimited Microsoft Access
Unlimited ODBC Connections
Remote MySQL Connections
Remote SQL Server Connections
 امکانات کنترل پنل:
Plesk Control Panel
50+ One Click Install Apps
Custom Error Pages
Password Protected Directories
Modify Folder Permissions
Manage FrontPage Extensions
Online FileManager
برنامه هایی که پشتیبانی می شوند
Dreamweaver MX, CS2, CS3 & CS4
Visual Studio 2005 and 2008 and 2010
FrontPage
WebDav Connections
All FTP Clients 
 
ویژگی های برنامه نویسی ( اسکریپت نویسی: )
ASP.Net 4.0
ASP.Net 3.5
ASP.Net 2
ASP.Net 1.1
ASP 3
PHP 4
PHP 5
Python
Perl CGI
C# Code Behind
VB.Net Code Behind
Silverlight supported
Flash Supported
Server Side Includes (SSI)i
PHP Zend Optimizer
Sub Web Applications

E-Commerce Features
Shared SSL
امکان نصب SSL اختصاصی وجود دارد .
OsCommerce Installer
Miva Merchant Installer
CubeCart Installer
WebShopManager Installer
 
مشخصات ایمیل سرور:
SmarterMail قابلیت استفاده از Outlook
POP3
IMAP
SMTP
Mail Forwarding
Catch all mailbox
Anti Spam Tools
Anti Virus Checker
Web Mail