مشخصات محصول


فضای هاست 25 گیگا بایت
آدرس ایمیل 350 عدد
انتقال اطلاعات 150 گیگا بایت
Control Panel دارد
FTP Logins نامحدود دارد
MySQL Database دارد
SQL Server Database 2008, 2005, 2000 دارد
ASP.NET 4.0, 3.5, 2.0, 1.1 دارد
PHP 5.x, 4.x دارد
دامین رایگان دارد