مشخصات محصول


فضای هاست4 گیگا بایت
آدرس ایمیل50 عدد
انتقال اطلاعات40 گیگا بایت
Control Panelدارد
FTP Logins نامحدوددارد
MySQL Databaseدارد
SQL Server Database 2008, 2005, 2000دارد
ASP.NET 4.0, 3.5, 2.0, 1.1دارد
PHP 5.x, 4.xدارد