مشخصات محصول


فضای هاست10 گیگا بایت
آدرس ایمیل100 عدد
انتقال اطلاعات70 گیگا بایت
Control Panelدارد
FTP Logins نامحدوددارد
MySQL Databaseدارد
SQL Server Database 2008, 2005, 2000دارد
ASP.NET 4.0, 3.5, 2.0, 1.1دارد
PHP 5.x, 4.xدارد