مشخصات محصول


فضای هاست 1 گیگا بایت
آدرس ایمیل 5 عدد
انتقال اطلاعات 10 گیگا بایت
Control Panel دارد
FTP Logins نامحدود دارد
MySQL Database دارد
SQL Server Database 2008, 2005, 2000 دارد
ASP.NET 4.0, 3.5, 2.0, 1.1 دارد
PHP 5.x, 4.x دارد