تمام جزئیات مربوط به پکیج مربوط به هاست شما در قسمت Hosting Space Summary قابل مشاهده است.
ابتدا وارد WebsitePanel شوید و hosting space را انتخاب نمایید.
لینک View Space Summary را در منوی سمت را راست دنبال نمایید.
اطلاعات قابل مشاهده شامل :
server IP، nameserver(DNS،محل فیزیکی وب سایت،سرور پست الکترونیکی،اتصالات پایگاه داده،MSSQL server ip and port.
پاسخ
© 2014 گروه هنر و برنامه نویسی مهرگان. کلیه حقوق محفوظ می باشد .
آدرس هاي وب سايت گروه : www.mehregan-ap.com www.mehregan-ap.ir www.vakilyar.ir www.Dabirkhaneh.ir www.charge-software.ir www.mapg.ir
Copyright © 2003-2014 ( 1382-1393 ) Mehregan Art & Programming Group . All rights reserved